Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

400 zł 16 h

Program:

1. Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

2. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Potrzeby dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

4. Potrzeby dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

5. Dysleksja rozwojowa – najważniejsze informacje. 

6. Zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych.

7. Dzieci z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych.

8. Dzieci zaniedbane pedagogicznie i środowiskowo.

9. Dzieci z zaburzeniami rozwoju osobowości.

10. Metody pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

11. Prawne aspekty organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Cele:
Specjalne potrzeby edukacyjne dotyczą tej grupy uczniów, która nie jest w stanie sprostać wymaganiom obowiązującego programu edukacyjnego. Uczniowie ci mają znacznie poważniejsze trudności w nauce niż ich rówieśnicy, są w stanie kontynuować naukę, jednakże potrzebują odpowiedniej pomocy w formie specjalnego programu nauczania i wychowania oraz specjalnych metod, które będą dostosowane do ich możliwości, potrzeb i ograniczeń. Szkolenie ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych, pracy z dzieckiem o takich potrzebach, jak również wiedzy na temat prawnych aspektów organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin:16,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI