Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Scrum Master Certified (SMC™)

1 700 zł 16 h

Scrum Master Certified (SMC™) to uznany i rozpoznawalny na całym świecie certyfikat potwierdzający przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera. Certyfikacja przyznawana jest przez SCRUMStudy – organizację gwarantującą wysoką jakość i rozpoznawalność zdobytych kwalifikacji. Certyfikat ułatwia rozwój kariery w roli Scrum Mastera oraz ułatwia wdrożenie Scruma w organizacji.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, jakie obowiązki pełni Scrum Master w metodzie Scrum oraz jak efektywnie realizować zadania z zakresu:

 • pracy z Zespołem Deweloperskim,
 • pracy z Właścicielem Produktu,
 • wdrożenia Scruma w organizacji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione najważniejsze elementy Scrum, takie jak:

 • wprowadzenie do Scrum – SBOK Guide (SCRUM Body of Knowledge Guide),
 • podejście zwinne – czym jest agile, różnice pomiędzy adaptacyjnym, a tradycyjnym realizowaniem inicjatyw biznesowych, miejsce Scrum wśród metodyk zwinnych,
 • rola Scrum Mastera – kluczowe zadania w metodzie Scrum,
 • role Scrum – Właściciel Produktu (Product Owner), Scrum Team,
 • pryncypia Scrum – empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe,
 • fazy projektu Scrumowego – inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementacja, retrospektywa, wdrożenie,
 • elementy pogłębiające – skalowanie, transformacja organizacji, Scrum na poziomie portfelów i programów organizacji.

Cele:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wdrożenia metody Scrum w swojej organizacji oraz pełne zrozumienie roli Scrum Mastera. Uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na przystąpienie do egzaminu Scrum Master Certified (SMC™).

Korzyści ze szkolenia:

 • przygotowanie do międzynarodowego Ceryfikatu Scrum Master Certified (SMC™),
 • poznanie metody Scrum wykorzystywanej do wytwarzania i rozwoju produktów w złożonych środowiskach,
 • przygotowanie do pełnienia roli Scrum Mastera w organizacjach pracujących w metodzie Scrum oraz planujących jej wdrożenie,
 • zapoznanie się z prycypiami i metodami Agile,
 • poznanie zasad skalowania metody Scrum.

Adresaci:

 • obecni oraz przyszli członkowie zespołów Scrumowych,
 • obecni oraz przyszli Scrum Masterowie,
 • obecni oraz przyszli Właściciele Produktu (Product Owner),
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • przedstawiciele działów IT,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • liderzy zespołów.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie odbywa się w formie online. Przebieg e-szkolenia jest zbliżony do przebiegu szkoleń odbywających się stacjonarnie – trener na żywo omawia zagadnienia zgodnie z agendą, wyjaśnia wątpliwości, odpowiada na pytania uczestników zadawane w sesjach Q&A. Po szkoleniu uczestnicy zdają egzamin, który również odbywa się online.

Język:
Językiem szkolenia jest język polski. Materiały szkoleniowe dostępne są w języku angielskim. W trakcie szkolenia trener zapewnia wsparcie w zrozumieniu materiałów dla osób nie posiadających wystarczających umiejętności językowych.

Egzamin i certyfikacja:
Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje certyfikat wydany przez Inprogress. Szkolenie przygotowuje uczestników do przystąpienia do egzaminu akredytowanego przez ScrumStudy. Egzamin przeprowadzany jest w formie online, a w jego trakcie przedstawiciel ScrumStudy nadzoruje osobę przystępującą do egzaminu za pomocą kamery internetowej. Egzamin dostępny jest w języku angielskim i trwa 120 minut. Składa się z 100 pytań jednokrotnego wyboru.

Uczestnicy mają 3 podejścia do egzaminu w ciągu 180 dni od zakończenia szkolenia.

Certyfikat Scrum Master Certified (SMC™) ważny jest 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność, należy wziąć udział w szkoleniu pozwalającym zaktualizować posiadaną wiedzę w wersji stacjonarnej lub zdalnej.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 16,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 700 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI