Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

RM - WIN Praktyczny kurs obsługi pakietu programów komputerowych dla konstruktorów budownictwa

1 045 zł 20 h

Program:

1. Program główny RM-WIN-32. Analiza statyczna i wytrzymałościowa płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym. Możliwości programu w zakresie: schematu statycznego konstrukcji, obciążeń konstrukcji, analizy statycznej konstrukcji oraz użytkowania.

2. Program RM-OBC. Sporządzanie zestawienia obciążeń przenoszonych przez konstrukcje budowlane.

3. Moduł RM-STAL-32. Wymiarowanie prętów stalowych wg PN-90/B-03200

4. Moduł RM-ZELB. Wymiarowanie prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.

5. Moduł RM-DREW. Wymiarowanie konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000.

6. Program PL_WIN2. Analiza statyczna oraz wymiarowanie konstrukcji płytowo-słupowo-żebrowych.

7. Program FD-WIN. Analiza stanów granicznych oraz wymiarowanie pojedynczego fundamentu lub grupy fundamentów o kształtach i konstrukcji ujętych w normie PN-81/B-03020

Cele:
Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności obsługi oprogramowania inżynierskiego przeznaczonego do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych. Pakiet RM – Win składa się z programu głównego RM do analizy statycznej i wytrzymałościowej oraz zintegrowanych modułów wymiarowania prętów stalowych, żelbetowych i drewnianych płaskich konstrukcji prętowych wg teorii I-go i II-go rzędu.  Dodatkowo Uczestnik pozna obsługę programu PL - WIN2, który jest przeznaczony do analizy statycznej oraz wymiarowania wg PN-B-03264:2002 i PN-EN 1992:2005 konstrukcji płytowo-słupowo- żebrowych stosowanych w budownictwie ogólnym i przemysłowym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 20
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 045 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI