Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Nowelizacja prawa budowlanego i jej konsekwencje w procesie inwestycyjno-budowlanym

2 960 zł 84 h

Program:

1. Podstawy prawne procesu inwestycyjno-budowlanego – 6h

2. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego z punktu widzenia prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 24h

3. Katalog zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19.09.2020 roku w zakresie projektu budowlanego – 6h

4. Katalog zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19.09.2020 roku w zakresie odstąpienia od projektu budowlanego – 6h

5. Katalog zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19.09.2020 roku w zakresie pozwolenia na budowę – 6h

6. Katalog zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19.09.2020 roku w zakresie samowoli budowlanej – 6h

7. Katalog zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19.09.2020 roku w zakresie zakończenia budowy i użytkowania obiektu budowlanego – 6h

8. Katalog zmian w prawie budowlanym obowiązujących od 19.09.2020 roku w zakresie nowych obowiązków projektanta i kierownika budowy – 6h

9. Studia przypadków – 18h

Cele:
18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471. Nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie 19 września 2020. Przyjęta nowelizacja wprowadza ważne zmiany dotyczące projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie i uzupełnienie wiadomości prawno-formalnych uczestników procesu budowlanego w oparciu o nowelizację prawa budowlanego.

Adresaci:
Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w Metropolitalnym Kolegium Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin:

 • Moduł I – całość – punkty od 1 do 9 – 84 h
 • Moduł II – punkty 1 i 2 plus jeden z punktów 3 do 8 – 36 h
 • Moduł III – jeden z punktów 3 do 8 – 6 h

- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

Koszt:

 • Moduł I – 2 960 zł
 • Moduł II – 1 480 zł
 • Moduł III – 390 zł
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI