Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

OFERTA LATO

Kurs Trening Umiejętności Społecznych - wakacyjny

 

800 zł40 h

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
 
1. Podstawy teoretyczne treningu umiejętności społecznych – 3 godz.
2. Składowe umiejętności społecznych – 3 godz.
3. Rozwój umiejętności społecznych – 2 godz.
4. Ocena umiejętności społecznych – 2 godz.
5. Metody organizacji zajęć TUS – 2 godz.
6. Odbiorcy TUS, sposoby dobierania grup – 1 godz.
7. Wskazania do zajęć indywidualnych – 1 godz.
8. Przygotowanie programu TUS – 2 godz.
9. Zajęcia TUS dla uczniów o SPE – 3 godz.
10. Przykładowe metody i techniki pracy stosowane w trakcie TUS – 3 godz.
11. Etapy zajęć TUS – 2 godz.
12. Przykłady warsztatów TUS (gry i zabawy w TUS) – 5 godz.
13. Zasady doboru systemów motywacyjnych. Wzmocnienia pozytywne w trakcie treningu – 2 godz.
14. Problemy związane z kierowaniem grupą – 1 godz.
15. Przydatne pomoce i materiały – 1 godz.
16. Planowanie zajęć z TUS, tworzenie scenariuszy zajęć, generalizacja czyli utrzymanie efektów zajęć – 6 godz.
17. Włączenie rodziców w proces rozwijania umiejętności społecznych – 1 godz.

 

Trening umiejętności społecznych:

 • pomaga budować prawidłowe relacje z innymi, wspiera integrację;
 • uczy właściwych sposób wyrażania emocji, dbania o emocje własne i innych;
 • wspiera rozwijanie postawy asertywnej;
 • pomaga w wyrażaniu opinii oraz przyjmowaniu opinii innych osób;
 • uczy jak rozwiązywać konflikty;
 • wspiera w budowaniu strategii służących do rozwiązywania problemów;
 • pomaga w osiąganiu sukcesów i zadowolenia w życiu prywatnym i zawodowym.

Cele kursu:

 • poznanie metod planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup treningu umiejętności społecznych;
 • zapoznanie się z dostępnymi na rynku pomocami do prowadzenia zajęć  grupowych i indywidualnych TUS  z dziećmi z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • przygotowanie przykładowych planów zajęć grupowych i indywidualnych dostosowanych do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci;
 • poznanie metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć. 

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Kurs TUS przeznaczony jest szczególnie dla:

 • nauczycieli przedszkoli oraz szkół;
 • opiekunów w żłobkach
 • pedagogów, psychologów;
 • innych specjalistów/terapeutów pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi;
 • rodziców.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb: weekendowy/hybrydowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 40 h

Koszt: 800 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI