Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Negocjacje w biznesie

Program:   

1. Emocje w negocjacjach.

2. Cechy skutecznego negocjatora.

3. Błędy negocjatora i jego skutki.

4. Sytuacje negocjacyjne – rywalizacja i współpraca.

5. Pozycyjne style w negocjacjach – rywalizacja, ustępowanie, unikanie, kompromis.

6. Występowanie problemów – techniki zapobiegające problemom.

7. Określenie interesów partnera.

8. Techniki odpieranie zastrzeżeń.

9. Perswazja jako komunikacja w kategoriach wygrany – wygrany.

10. Reagowanie na obiekcie.

11. Opracowanie porozumień o różnej sile.

Cele:
Celem szkolenia jest poznanie zasad efektywnego przygotowywania się do rozmów negocjacyjnych, aby unikać popełniania typowych błędów. Ponadto zdobycie wiedzy na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych i przećwiczenie tej wiedzy w praktyce. Dodatkowo opanowanie metod rozpoznawania osobowości własnej oraz przeciwników negocjacyjnych oraz zrozumienie do czego wykorzystywać tę wiedzę.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- umowa o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 640 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI