Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia - ścieżka mieszana

Udział w Akademiach w toku mieszanym oferuje 48 godzin zajęć grupowych, podczas których uczestnicy wypracowują najlepsze rozwiązania biznesowe w obszarze przywództwa i zarządzania zespołem, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów. Poza zajęciami grupowymi, w ramach Akademii dla każdego uczestnika przewidzianych jest 10 godz. indywidualnego coachingu. Podczas indywidualnych spotkań uczestnicy opracowują mapę własnych kompetencji menadżerskich, doskonalić będą posiadane umiejętności, poznają i nauczą się stosować narzędzia coachingowe w pracy z podwładnymi.

Ścieżka mieszana dotyczy oferty:

  • Akademia Menadżera

  • Akademia Coacha

  • Akademia Trenera

Koszt udziału w mieszanej ścieżce zależy od wyboru Akademii, w której uczestnik będzie chciał wziąć udział.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI