Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia - ścieżka indywidualna

Udział w Akademiach w toku indywidualnym oferuje 5 spotkań indywidualnych o charakterze coachingowym, podczas których uczestnicy wypracowują najlepsze rozwiązania biznesowe w obszarze przywództwa i zarządzania zespołem, motywowania pracowników i rozwiązywania konfliktów. Wypracowują przy tym mapę własnych kompetencji menadżerskich, rozpoznają i razem z coachem doskonalą swoje umiejętności, mocne strony i inne zasoby.

Ścieżka indywidualna dotyczy oferty:

 • Akademia Menadżera

 • Akademia Trenera i Coacha

 • Akademia Psychologii w Biznesie i Zarządzaniu

 • Akademia Psychologii w Sporcie

 • Akademia Public Relations

 • Akademia Logistyki magazynowej i zarządzania zapasami

Warunki zaliczenia:

 • Przeczytanie i opracowanie recenzji trzech pozycji książkowych wskazanych przez prowadzącego;

 • 5 spotkań tematycznych w zależności od wyboru oferty m.in: przywództwa i budowania autorytetu, zarządzania zespołem, motywowania i oceny, delegowania zadań, zarządzania konfliktem itp.

 • przygotowanie przez uczestnika pracy zaliczeniowej w temacie wskazanym przez prowadzącego

Koszt udziału w indywidualnej ścieżce zależy od wyboru Akademii, w której uczestnik będzie chciał wziąć udział.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI