Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia sieciowa Cisco CCNP

2 200 zł 60 h

W kwietniu 2012 roku Lokalna Akademia Cisco działająca przy Wyższej Szkole Gospodarki uzyskała uprawnienia do prowadzenia szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Professional (CCNP). Zagadnienia jakie obejmuje program szkolenia CCNP, to nie tylko rozwinięcie tematyki szkoleń CCNA. Uczestnicy poznają sposoby analizy rozwiązań stosowanych w rozbudowanych sieciach informatycznych oraz sposób wdrażania i zarządzania tymi rozwiązaniami. Realizacja programu nauczania opiera się w dużej mierze na pracy w laboratorium po to, aby uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie dużo umiejętności praktycznych, które niezbędne są osobom profesjonalnie zajmującym się tematyką sieci komputerowych. Ćwiczenia laboratoryjne przygotowane są w taki sposób, aby uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z wszelkiego rodzaju problemami, jakie pojawiają się podczas zarządzania sieciami komputerowymi oraz potrafili je samodzielnie rozwiązać.

Program:

Program kursu CCNP realizowany jest w trzech częściach, z których każda obejmuje 60 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia realizowane są zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium, wykłady prowadzone przez certyfikowanych instruktorów oraz sprawdziany przeprowadzane online na serwerze Cisco.

I. ROUTE - Implementing Cisco IP Routing - 642-902 ROUTE:

 1. Skalowalność sieci.
 2. Zaawansowane zarządzanie adresacją IP.
 3. Konfiguracja routingu dynamicznego IPv4 w oparciu o:
 • Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP);
 • Open Shortest Path First version 2 (OSPFv2).
 1. Optymalizacja routingu dynamicznego.
 2. Konfiguracja mechanizmów pomiaru jakości usług.
 3. Konfiguracja zewnętrznego routingu dynamicznego w oparciu o Border Gateway Protocol version 4 (BGPv4).
 4. Wdrażanie rozwiązań dostępowych dla zdalnych użytkowników, w tym konfiguracja wirtualnych sieci prywatnych opartych o IP Security Architecture (IPSec).
 5. Wdrażanie protokołu IP w wersji 6, w tym konfiguracja routingu dynamicznego w oparciu o Open.
 6. Shortest Path First version 3 (OSPFv3).

II. SWITCH - Implementing IP Switching - 642-813 SWITCH:

 1. Przegląd metod projektowania sieci.
 2. Konfiguracja wirtualnych sieci lokalnych (VLAN).
 3. Konfiguracja oraz optymalizacja działania protokołu budowy drzewa rozpinającego.
 4. Konfiguracja routingu pomiędzy sieciami wirtualnymi.
 5. Protokoły zapewniania wysokiej dostępności komunikacji sieciowej:
 • Hot Standby Router Protocol (HSRP);
 • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP);
 • Gateway Load Balancing Protocol (GLBP).
 1. Metody zabezpieczania sieci.
 2. Metody zapewniania jakości usług.

III. TSHOOT (Maintaining and Troubleshooting IP Networks) - 642-832 TSHOOT:

 1. Przegląd metod pomiarów parametrów pracy sieci.
 2. Przegląd metod rozwiązywania problemów.
 3. Rozwiązywanie problemów związanych z:
 • routingiem wewnętrznym i zewnętrznym
 • przełączaniem ruchu, sieciami wirtualnymi itp.
 • usługami autokonfiguracji IP
 • wydajnością sieci
 • mechanizmami zapewniania bezpieczeństwa.

Cele:
Celem kursu jest uzyskanie umiejętności administracji, projektowania, wdrażania, oraz weryfikacji i zarządzania sieciami rozległymi. Program kursu zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaliczenia zewnętrznych egzaminów certyfikujących.

Adresaci kursu:
Uczestnik kursu CCNP musi posiadać kwalifikacje równoważne wiedzy i umiejętnością jakie można zdobyć podczas kursu CCNA.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po pozytywnym zakończeniu semestru uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 60 (1 moduł)
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 2 200 zł za 1 moduł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI