Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Telemarketing

400 zł 16 h

Program:

1. Budowanie innowacyjnej relacji z klientem:

 • Budowanie prawidłowej postawy handlowej. Praca na przekonaniach, stereotypach i barierach
 • Poznanie technik i strategii do skutecznego komunikowania się z klientem – parafraza, wyrażenia wspierające, kawa na ławę, storytelling w sprzedaży
 • Tworzenie więzi i porozumienia z klientem poprzez umiejętne modelowanie rozmowy.

2. Zarządzanie procesem zakupu:

 • Definiowanie podstawowych zasad prowadzenia rozmów telefonicznych
 • Poznanie problemów i potrzeb rzeczywistych klienta
 • Atuty mojej oferty – cecha/zaleta/korzyść – wypracowanie ciekawej prezentacji oferty.

3. Strategia zarządzania rozmową handlową:

 • Utrzymywanie kontroli nad rozmową handlową
 • Odkrywanie prawdziwych intencji klienta
 • Pokonywanie obiekcji klienta zanim się pojawią
 • Wywieranie wpływu.

4. Wypracowanie formy rozmowy telefonicznej.

5. Zamykanie sprzedaży i zabezpieczanie uzgodnień z klientem.

Metody prowadzenia zajęć:
Mini-wykłady, dyskusja, praca w podgrupach, praca indywidualna, scenki, moderacja, praca na scenariuszach, metaforze i mapie myśli, nagrania audio i audio-video, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena, wypracowanie dobrych praktyk.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych, obsługi klienta, udzielania informacji, nauczenie zrozumienia zachowań klientów (typologia klienta), rozwinięcie technik komunikacji z trudnym klientem, wdrożenie nawyków starannego przygotowywania się do rozmów z klientami, pozyskiwania faktów od klienta, notowania i przechowywania informacji oraz nauczenie operowania korzyściami w zależności od typu klienta i jego oczekiwań.

Adresaci:
Szkolenie jest dedykowane do osób, które prowadzą rozmowy handlowe przez telefon w celu sprzedaży produktów lub usług. Dla sprzedawców, którzy chcą budować innowacyjną relację z klientem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Telemarketing"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI