Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kontrola zarządcza

793 zł 32 h

Program:

1. Pojęcie i zakres kontroli zarządczej w JSFP. Standardy kontroli zarządczej.

2. Szczególne obowiązki w zakresie kontroli zarządczej. Rola kierownika w zakresie kontroli zarządczej.

3. Procedury wewnętrzne dotyczące kontroli zarządczej.

4. Środowisko wewnętrzne jako element systemu kontroli zarządczej.

5. System wyznaczania celów i zadań dla jednostki oraz monitorowanie ich realizacji, jako najistotniejszy element kontroli zarządczej JSFP.

6. Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej.

7. Monitorowanie i ocena sytemu kontroli zarządczej.

8. Kontrola zarządcza jako etap wdrażania budżetu zadaniowego w JSFP.

Cele:
Celem kursu jest przybliżenie uczestnikom przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących wprowadzenia systemu kontroli zarządczej oraz jej wpływu na funkcjonowanie jednostki sektora powyższego zagadnienia. Przepisy przewidują wzmocnienie kontroli oraz poprawę przejrzystości finansów publicznych, prowadząc do umocnienia jakości zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia skutecznej realizacji celów i zadań jednostki w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zgodny z prawem. Atutem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów poruszanej problematyki, faktycznych wdrożeń i zastosowań kontroli zarządczej. Część zajęć odbywa się w formie warsztatów.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- ilość godzin: 32
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 793 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kontrola zarządcza"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI