Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Coaching dla menedżerów

805 zł 16 h

Program:

1. Coaching jako narzędzie menadżera w procesie rozwoju pracownika.

2. Proces coachingu: teorie uczenia się, cykl uczenia się wg Kolba, indywidualne style pracy, poziomy uczenia się wg Blooma.

3. Umiejętności i cechy coacha.

4. Przygotowanie do prowadzenia coachingu - model coachingu, przygotowanie siebie, miejsca i klienta.

5. Etapy coachingu:    

 • Określenie potrzeb i celów
 • Uzgodnienie potrzeb rozwojowych
 • Opracowanie planu szczegółowego
 • Wykonywanie zadania z uwzględnieniem przeszkód jakie mogą się pojawić
 • Przegląd działania i wybór najlepszego rozwiązania dla klienta
 • Zakończenie coachingu.

6. Studium przypadku: coaching w miejscu pracy, coaching kierowników, coaching  aktywnego słuchania, obserwacji i planowania, itp. 

7. Działania i ćwiczenia: afirmacje, ocenianie, myślenie pytaniami, mocne strony osobowości, dziennik moich frustracji, odgrywanie ról, itp.   

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie się z metodą coachingu i jego rolą w procesie rozwoju pracowników w organizacji. Doświadczenie w jaki sposób coaching może prowadzić do osiągania celów, większej skuteczności  i efektywności. Stawanie się dobrym coachem w toku treningu polegającego na wzmacnianiu i udoskonalaniu działania poprzez refleksję nad tym jak stosuje się konkretną umiejętność czy wiedzę.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 805 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Coaching dla menedżerów"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI