Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rekrutacja i selekcja pracowników

620 zł 14 h

Program:

1. Przygotowanie procesu rekrutacji:

 • bieżąca sytuacja na rynku pracy – krótka analiza,
 • rynek pracy 3 pokoleń – omówienie i krótka dyskusja
 • strategia, wartości i plany rozwoju organizacji a potrzeby zatrudnieniowe firmy – po co chcę kogoś zatrudnić ? – omówienie,
 • ćwiczenie – wspólne określenie powodów rekrutacji
 • polityka rekrutacji i zatrudnienia w firmie – czemu warto mieć kontrolę, plany i budżety – omówienie
 • ćwiczenie – zaplanowanie etatów i kosztów pracownika
 • gdzie szukać kandydatów: wewnątrz czy na zewnątrz…. co i kiedy warto stosować – omówienie i dyskusja
 • standaryzacja procesu rekrutacji, narzędzia wspomagające – instrukcje, formularze, opisy stanowisk, profil kandydata – przykłady
 • określenie kompetencji kandydata – co to jest ? – profil wymagań - omówienie
 • ćwiczenie – stworzenie profilu kandydata na wybrane stanowisko
 • opracowanie typu osobowości dopasowanego do danego stanowiska pracy i zespołu – case

2. Rozpoczęcie procesu – selekcja wstępna:

 • budowanie i publikowanie ogłoszenia rekrutacyjnego – omówienie
 • ćwiczenie – przygotowanie ogłoszenia
 • alternatywne metody i narzędzia rekrutacji – agencje doradztwa personalnego, portale, media społecznościowe, rekomendacje,
 • prawne aspekty pozyskiwania danych osobowych kandydata, zarządzanie gromadzonymi dokumentami – omówienie,
 • analiza CV oraz innych dokumentów rekrutacyjnych w odniesieniu do wymogów stanowiska – ćwiczenia,
 • selekcja kandydatów – ćwiczenia,
 • wywiad telefoniczny – przygotowanie, przeprowadzenie i podsumowanie – ćwiczenie
 • narzędzia podsumowujące – wybór osób do następnego etapu – ćwiczenia

3. Wywiad kwalifikacyjny:

 • rekruter a budowanie marki firmy – omówienie z przykładami,
 • przygotowanie rozmowy – miejsce, klimat, narzędzia, sposoby oceny – co jest ważne, omówienie, dyskusja, ćwiczenie
 • rodzaje wywiadów/skype, budowanie arkusza pomocniczego, pytania o co pytać i dlaczego? – wywiad kompetencyjny – o co nie pytać ?
 • błędy podczas rozmów rekrutacyjnych…
 • podsumowanie wywiadu

4. Inne metody kwalifikacji kandydatów:

 • testy psychologiczne i osobowościowe – przeprowadzać czy nie? – omówienie, dyskusja,
 • opracowywanie zadań do wykonania dla kandydatów, jak, jakie?
 • Assesment Center – omówienie metody,
 • weryfikacja profilów w mediach społecznościowych – wnioski,
 • referencje – sprawdzać czy nie ? – dyskusja
 • rekomendacje – wywiady z osobami polecającymi… co na to RODO?
 • obserwacje osobiste – aktorstwo kandydatów, „dziwne” zachowania, próby przejęcia kontroli nad rozmową itp.

5. Wybór kandydata i podsumowanie:

 • podsumowanie procesu, analiza uzyskanych informacji i wyników
 • wybór kandydata – wybór, rozmowa o warunkach zatrudnienia
 • odpowiedzi do pozostałych kandydatów
 • zamknięcie rekrutacji – umowy przedwstępne
 • koszt poniesiony na rekrutację, a szacowany zwrot inwestycji
 • weryfikacja po 3 miesiącach, czyli sukces czy porażka

Cele:
Celem szkolenia jest spojrzenie na proces pozyskiwania kadr jak na udany „zakup kompetencji” z rynku wewnętrznego lub zewnętrznego. Wskazanie konieczności właściwego przygotowania działań w odniesieniu do przyszłych celów i kierunku rozwoju organizacji. Rozpoznanie kiedy rekrutacja jest sukcesem a kiedy porażką.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie udziału w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14 h,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 620 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Rekrutacja i selekcja pracowników"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI