Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Trening asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem

430 zł 16 h

Program:

Moduł 1 – Asertywna komunikacja werbalna:

 • Co to jest asertywność i zachowanie asertywne – FAKTY I MITY
 • Istota asertywności
 • Prawa zachowania asertywnego
 • Typologia zachować: agresja/uległość/manipulacja/asertywność
 • Zalety i wady zachowania asertywnego – czy szczerość i nonkonformizm popłaca
 • Typy komunikatów – komunikaty typu TY; komunikaty typu JA
 • Asertywna odmowa – zasady i techniki: zdarta płyta, odroczenie asertywne, zasłona dymna, komunikat podtrzymujące, zmiękczenia
 • Wyrażanie konstruktywnej krytyki – model asertywnego wyrażania krytyki
 • Pochwały motywujące
 • Reagowanie na krytykę – formy krytyki i reakcji na powtarzające się zachowanie inwazyjne
 • Mówienie i przyjmowanie komplementów – pochwały motywujące.

Moduł 2 – Asertywność w grupie i zespole – Intensywny trening rozwiązywania konfliktów:

 • Mapa asertywności
 • Mapa to nie jest terytorium
 • Konflikt w grupie i zespole - rola w problematyce asertywności
 • Najczęstsze przyczyny konfliktów w grupie – klasyfikacja konfliktów
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
 • Asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, techniki obrony przed manipulacją.
 • Dbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny.

Moduł 3 – Metody radzenia sobie ze stresem:

 • Psychologia stresu – biologiczne uwarunkowania, model stresu, stres w przebraniu
 • Zło konieczne, czyli stresory na co dzień – zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania stresu, autodiagnoza stresorów
 • Skutki długotrwałego stresu – symptomy ostrzegawcze
 • Rola stresu w naszym życiu – nie taki stres strasznym jak go malują, oswajanie wroga
 • Stres pod kontrolą, czyli modyfikatory radzenia sobie ze stresem
 • Techniki radzenia sobie ze stresem – trening relaksacyjny (autogenny i progresywny), ćwiczenia oddechowe, ruch fizyczny, odżywianie
 • Zmiana sposobu myślenia
 • Moje SOS – skuteczna odpowiedź na stres.

To intensywny trening, w trakcie, którego szczególną uwagę przykładamy do poprawy zdolności wyrażania własnych potrzeb, zarówno w sytuacjach codziennych jak i zawodowych oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Każdy kto miał za sobą doświadczenie związane z publicznym przekazywaniem swoich myśli i poglądów, wie jak ważna jest umiejętna obrona własnego zdania. Równocześnie wiemy, jak wiele jest w życiu sytuacji stresujących wymagających od nas szczególnego działania. Program warsztatów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole, jak również zachowań w sytuacjach stresujących.

Cele:

 • rozpoznanie  własnych granic w relacjach
 • rozwój umiejętności wyrażanie myśli i uczuć
 • doskonalenie umiejętności konstruktywnego odmawiania
 • nauka współdziałanie z innymi z poszanowaniem granic
 • budowanie dobrego kontaktu i porozumienia z innymi
 • rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • rozwój ważnych umiejętności w zakresie kontaktów interpersonalnych
 • poprawa relacji zawodowych jak i osobistych
 • poznanie metod radzenia sobie ze stresem i ich praktyczne zastosowanie
 • zmiana nawyków myślowych, które pomogą im w redukcji stresu
 • zwiększenie skuteczności osobistej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 430 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Trening asertywności z elementami radzenia sobie ze stresem"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI