Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu ładunków i osób statkami żeglugi

480 zł 30 h

Jest to szkolenie zamawiane.

Program:

1. Wybrane elementy prawa cywilnego.

2. Wybrane zagadnienia prawa handlowego i przewozowego.

3. Podstawy działalności gospodarczej.

4. Zagadnienia prawa pracy i podstawowe akty prawne w tym zakresie obowiązujące w transporcie.

5. Obligatoryjne rozliczenia finansowe.

6. Postępowania celne i graniczne.

7. Bezpieczeństwo żeglugi i zachowanie się w warunkach środowiska wodnego.

8. Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej.

9. Postępowanie z ładunkiem w procesie przewozu.

Cele:
Przekazanie uczestnikom kursu podstawowego zakresu wiedzy i informacji z dziedzin niezbędnych do prowadzenia działalności przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym w zakresie zarobkowego przewozu ładunków i osób statkami żeglugi śródlądowej, zgodnie z  art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 o żegludze śródlądowej Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 43 z późniejszymi zmianami.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym w zakresie zarobkowego przewozu ładunków i osób statkami żeglugi śródlądowej, a tym samym chcą uzyskać zaświadczenie o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej, o którym mowa w art. 17 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 z 2001 r.).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie według wzoru określonego przez Ministra Infrastruktury w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej w zakresie przewozu ładunków statkami żeglugi śródlądowej. Organem wydającym zaświadczenie jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb wieczorowy / weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarobkowego przewozu ładunków i osób statkami żeglugi śródlądowej"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI