Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

650 zł 30 h

Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Europejskim im. Roberta Schumana

Program:

1. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich – wyjaśnienie podstawowych pojęć i definicji.

2. Dostępne programy wsparcia dla planowanych przedsięwzięć w latach 2014-2020.

3. Logika projektowa – zasady tworzenia projektów.

4. Identyfikacja problemów, wyznaczanie celów zgodnych z analizą SMART.

5. Matryca logiczna w projektowaniu.

6. Projektowanie działań i konstruowanie rezultatów.

7. Zarządzanie projektem.

8. Zasady konstruowania budżetu.

9. Kryteria wyboru projektów.

10. Monitoring i ewaluacja w projektach.

Cele:

Celem kursu jest przekazanie aktualnych informacji oraz praktycznych metod i narzędzi niezbędnych do planowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020. Udział w kursie pozwoli Państwu nabyć wiedzę oraz umiejętności przydatne w tworzeniu projektów unijnych, wniosków aplikacyjnych, a także dokumentów projektowych.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb: wieczorowy / weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 650 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI