Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020

650 zł 30 h

Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Europejskim im. Roberta Schumana

Program:

1. Wprowadzenie do polityki strukturalnej UE:

  • zasady polityki strukturalnej
  • terminologia, pojęcia kluczowe
  • Fundusze Strukturalne UE w zarysie

2. Wprowadzenie do zagadnień funduszy strukturalnych UE na lata 2014 – 2020.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

4. Programy Operacyjne funkcjonujące w Polsce w latach 2014 – 2020, w szczególności: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa.

5. Źródła finansowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie na przykładzie wybranych działań programów operacyjnych.

6. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na przykładzie wybranych działań programów operacyjnych.

7. Źródła finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych na przykładzie wybranych działań programów operacyjnych.

8. Źródła finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie wybranych działań programów operacyjnych.

9. Strona formalna ubiegania się o wsparcie w ramach wybranych programów operacyjnych.

10. Źródła pozyskania informacji dot. funduszy UE 2014 – 2020.

11. Finansowanie współpracy ponadnarodowej w ramach programów operacyjnych dostępnych w Polsce w latach 2014 – 2020.

Cele: 
Celem kursu jest przedstawienie możliwości aplikacyjnych dostępnych w ramach programów operacyjnych funkcjonujących w Polsce w latach 2014 – 2020, istotnych dla rozwoju regionu kujawsko-pomorskiego. Kurs przeznaczony jest zarówno dla podmiotów chcących pozyskać środku strukturalne UE na działania inwestycyjne jak i organizacji (w tym pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego) zainteresowanych pozyskaniem środków na finansowanie działalności statutowej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 650 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014 – 2020"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI