Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Fundusze na biznes w ramach perspektywy UE na lata 2014 – 2020

400 zł 16 h

Kurs organizowany przy współpracy z Centrum Europejskim im. Roberta Schumana

Program:

1. Wprowadzenie do zagadnień funduszy strukturalnych UE na lata 2014 – 2020.

2. Dotacja, pożyczka, refundacja – rodzaje, różnice, wady, zalety.

3. Możliwości  pozyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

4. Źródła finansowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa

5. Źródła finansowania działań inwestycji w kadry przedsiębiorstwa.

6. Formy ubiegania się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej/inwestycje w przedsiębiorstwie.

7. Planowanie w biznesie.

Cele:
Celem kursu jest przekazanie informacji i wiedzy w zakresie źródeł pozyskania środków na uruchomienie nowej działalności gospodarczej jak i finansowania działań inwestycyjnych i prorozwojowych w przedsiębiorstwie już istniejącym. W ramach kursu przedstawione zostaną m.in. zagadnienia wyszukiwania konkretnych programów operacyjnych jak i określonych działań / poddziałań w ramach których możliwe będzie przygotowanie konkretnego wniosku aplikacyjnego odpowiadającego na określoną potrzebę inwestycyjną. Tematem kursu będzie w szczególności Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jak również dostępne w Polsce w latach 2014 – 2020 programy operacyjne o zasięgu ogólnopolskim.

Adresaci:
Kurs adresowany jest zarówno do osób chcących uruchomić własne przedsiębiorstwo, jak i do osób prowadzących działalność gospodarczą, zainteresowanych pozyskaniem kapitału inwestycyjnego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Fundusze na biznes w ramach perspektywy UE na lata 2014 – 2020"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI