Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kadry i płace w firmie - zajęcia od 10.10.2020 r.

Program:

Teoria:

1. Kodeks pracy – wybrane zagadnienia: stosunek pracy (rodzaje umów o pracę, rozwiązanie umowy o pracę, wynagrodzenia, obowiązki pracownika i pracodawcy, czas pracy, urlopy pracownicze, uprawnienia z tytułu macierzyństwa).

2. ZUS – zasady podlegania ubezpieczeniom, wypłata świadczeń.

3. Rekrutacja i selekcja – rodzaje i metody rekrutacji, opis stanowiska pracy, profil kompetencyjny.

4. Płace – jak przygotować listę płac (naliczenie wynagrodzenia zasadniczego, nadliczbowego, chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich).

Praktyka:

1. Kodeks pracy – warsztaty z zakresu: przygotowania umowy o pracę, zakresu obowiązków, wypowiedzenie umów o pracę, planów urlopowych, naliczania wymiarów urlopowych, opracowania rozkładów czasów pracy w różnych systemach.

2. ZUS – program „Płatnik”: wprowadzenie do obsługi programu, tworzenie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i korygujących.

3. Rekrutacja i selekcja – przygotowanie opisu stanowiska pracy, profilu kompetencyjnego, ogłoszenia o pracę, arkusza rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Płace – jak przygotować listę płac (naliczanie wynagrodzenia zasadniczego, nadliczbowego, chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich).

Cele:
Celem kursu jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu obsługi kadrowej i płacowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci:
Kurs skierowany jest do osób rozpoczynających lub pragnących rozpocząć karierę zawodową związaną z obsługą kadrowo-płacową.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie kursu podstawie obecności,
- egzamin.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 64,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Koszt: 850 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI