Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rejestratorka medyczna - 20.03.2021 r.

Program:

1. Zasady pracy w służbie zdrowia:

 • struktura, źródła finansowania
 • ustawy na podstawie których funkcjonują placówki służby zdrowia 
 • organy kontroli i nadzoru
 • współpraca z NFZ
 • zakres świadczeń refundowanych

2. Zarządzanie recepcją, organizacja i elementy wizerunku sekretariatu medycznego:

 • rola rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej
 • wyposażenie sekretariatu medycznego
 • ochrona danych osobowych: dane zwykłe i wrażliwe
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej

 3. Rola poprawnej sprawozdawczości w finansowaniu świadczeń zdrowotnych:

 • portale i programy specjalistyczne
 • omówienie – rozliczenia w ramach NFZ
 • raporty miesięczne, kontrole, kary
 • system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców

4. Prowadzenie dokumentacji medycznej:

 • rodzaje dokumentacji medycznej
 • dokumentacja papierowa, elektroniczna, „za zgodność”
 • zasady udostępniania dokumentacji i ich archiwizacji
 • wypisywanie zaświadczeń
 • sporządzanie wypisów dla pacjentów
 • sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej

5. Obsługa komputera i urządzeń biurowych:

 • rejestracja pacjentów, konfiguracje programu
 • prowadzenie kolejki oczekujących
 • prowadzenie terminarzy lekarzy
 • elektroniczna dokumentacja medyczna

6. Profesjonalna obsługa pacjenta

 • kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
 • komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
 • współpraca z trudnym klientem

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w rejestracji w placówkach służby zdrowia. Podczas zajęć poznasz zasady etyki, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i obiegu dokumentów, nauczysz się profesjonalnej obsługi pacjenta oraz zasad pracy w służbie zdrowia. Dzięki zajęciom będziesz przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy jako rejestratorka medyczna.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb: weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 360 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Rejestratorka medyczna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI