Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

AKADEMICKIE CENTRUM ADAPTACYJNE

W ramach Specjalnego programu dla uchodźców Uczelnia powołała Akademickie Centrum Adaptacyjne (ACA), jako międzywydziałową jednostkę akademicką koordynującą programy przyjmowania na studia i prowadzenia kształcenia o charakterze pomostowym dla studentów z Ukrainy różnych poziomów kształcenia (V-VII poziom ERK-PRK - poziom koledży – młodszy specjalista, licencjat, magisterium, podyplomowe) zagrożonych kryzysem wojennym.

ZADANIA ACA
Do zadań ACA należy przeprowadzanie procesu rekrutacji i uznawania efektów uczenia się studentom z Ukrainy na ww. poziomach i zakresach w formie uproszczonej, oferowanie uzupełniającego kształcenia w formie kursów specjalistycznych, a także wsparcie aktywizacji zawodowej, ułatwianie uznawania kwalifikacji zawodowych.
Wyższa Szkoła Gospodarki przygotowała specjalną zindywidualizowaną ofertę edukacyjną oraz zindywidualizowaną ścieżkę studiowania dla studentów z Ukrainy na następujących kierunkach i Obszarach studiów w języku polskim, angielskim oraz częściowo języku ukraińskim zarówno w Bydgoszczy jak i w swoich Filiach.

1. Studia pierwszego stopnia i studia pomostowe (przyjęcia na wyższy semestr z uznawaniem efektów uczenia)

 • Zarządzanie zdrowiem i wellnes 20 miejsc
 • Turystyka i rekreacja 24 miejsca
 • Filologia (j. rosyjski z j. angielskim) 20 miejsc
 • Pedagogika 16 miejsc
 • Ekonomia międzynarodowa i logistyka 20 miejsc
 • Wychowanie fizyczne 25 miejsc (w j. ukraińskim i polskim)
 • Przemysły kreatywne / Design 16 miejsc
 • Mechatronika/Informatyka 16 miejsc
 • Budownictwo 5 miejsc
 • PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE 32 miejsca
 • PIELĘGNIARSTWO/ Nursing 25 miejsc
 • INTERNATIONAL TOURISM MANAGMENT 8 miejsc

2. Studia II stopnia

 • Global Affairs 12 miejsc
 • Computer control systems engineering 8 miejsc
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego 20 miejsc

3. Jednolite studia magisterskie

 • Fizjoterapia/rehabilitacja 12 miejsc
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 8 miejsc


4. Studia podyplomowe po 5 miejsc na uruchomionych kierunkach

5. Kursy specjalistyczne dla absolwentów 9 klasy oraz słuchaczy koledży:

 • Technika budowlana
 • Informatyk
 • Masażysta*
 • Opiekun dzieci
 • Opiekun osób starszych
 • Grafika użytkowa (i fotografika)
 • Komunikacja społeczna
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI