Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Formalności - szkolenia online

Zgłoszenia na szkolenia online można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy. Uwaga! Przy wyborze z listy, prosimy o wybieranie szkoleń z dopiskiem "SZKOLENIE ONLINE".

Po spełnieniu formalności (dokonanie płatności za szkolenie, podpisanie umowy o naukę), Słuchacz otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz informacje organizacyjne dotyczące szkolenia.

Szkolenia rozpoczynają się z dniem dostępu Słuchacza do platformy internetowej, na której znajdują się materiały szkoleniowe, potwierdzone e-mailem systemowym wysłanym do Słuchacza. W ramach zawartej umowy, Organizator zapewnia Słuchaczowi materiały dydaktyczne w formie elektronicznej przez okres 3 miesięcy od momentu nadania dostępu do platformy e-learningowej.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI