Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Frequently Asked Questions

1. W jaki sposób zapisać się na kurs/szkolenie?
Na kurs/szkolenie można zapisać się wypełniając formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji (budynek C, pokój C005) lub pobrać formularz ze strony 
www.certyfikaty.wsg.byd.pl i wysłać go na maila centrum@byd.pl.

2. Kiedy wpłacić pieniądze za kurs/szkolenie?
Opłatę należy uiścić po otrzymaniu kontaktu (telefonicznego lub mailowego) od pracownika Centrum Szkoleń i Certyfikacji.

3. Na jakie konto dokonać płatności?
Pieniądze należy przelać na konto Centrum Szkoleń i Certyfikacji:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Bydgoszcz, ul. Garbary 2
Bank Zachodni WBK
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567

z dopiskiem: "Opłata za kurs ……………."

Jest to inny numer rachunku niż indywidualne konto studenckie, na które Student WSG dokonuje płatności za czesne.

5. Czy opłatę za kurs/szkolenie można uiszczać ratalnie?
Tak, standardowo w umowie, którą podpisuje się przed kursem/szkoleniem zawarty jest harmonogram opłat. Można wtedy wybrać formę płatności: opłata jednorazowa albo dwuratalna (raty nie są oprocentowane). 

6. Kiedy zostanę poinformowany/poinformowana o rozpoczęciu zajęć na kursie/szkoleniu?
Termin rozpoczęcia zajęć na kursie/szkoleniu uwarunkowany jest od tego, jak szybko uzbiera się odpowiednia liczba uczestników, umożliwiająca uruchomienie kursu/szkolenia. Pracownik Centrum Szkoleń i Certyfikacji po ilości zebranych formularzy zgłoszeniowych, może podać przewidywany termin rozpoczęcia zajęć. Szczegółowy harmonogram zawsze przedstawiany jest po uzbieraniu się stosownej liczby formularzy zgłoszeniowych i przesłany do zainteresowanych drogą mailową.

7. Kiedy podpisuje się umowę o naukę na dany kurs/szkolenie?
Umowę podpisuje się po otrzymaniu informacji od pracownika Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Umowa powinna być podpisana ze stosownym wyprzedzeniem (najczęściej tygodniowym) przed rozpoczęciem się zajęć na kursie/szkoleniu. Dopiero fakt podpisania umowy i uiszczenia opłaty uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI