Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Menadżera MŚP dofinansowanie do 80% kosztów kształcenia

Co to jest Akademia Menedżera MŚP?

Akademia Menedżera MŚP to projekt, którego celem jest wzrost kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez:

 • właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i/lub
 • pracowników MŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i/lub pracowników MŚP wobec, których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze
 • w oparciu o ofertę rozwojową udostępnioną w Bazie Usług Rozwojowych.

BUR czyli Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów. Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Więcej informacji: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Kto może skorzystać z Akademii Menedżera MŚP?

Akademia skierowana jest do przedsiębiorstw, spełniających następujące warunki:

 • należą do sektora MŚP
 • posiadają siedzibę główną na terenie jednego z makroregionów
 • planują objęcie wsparciem w ramach projektu właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze
 • posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, a w przypadku nie posiadania takiego dokumentu, deklarują gotowość do jego przygotowania w ramach projektu
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej

 

W „ Akademii Menadżera MŚP” przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie tylko w jednym makroregionie:

Makroregion 1  – woj.: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie

Makroregion 2 – woj.: mazowieckie, lubelskie

Makroregion 3 – woj. : małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Makroregion 4 – woj.: łódzkie, opolskie, śląskie

Makroregion 5 – woj.: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

 

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach Akademii Menedżera MŚP?

Z projektu można ubiegać się o refundację kosztów:

 • Opracowania diagnozy potrzeb rozwojowych (składająca się z analizy strategicznej przedsiębiorstwa i kompetencji kadry zarządzającej)
 • Usług rozwojowych (nabycie uniwersalnych kompetencji menadżerskich)

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania na przedsiębiorstwo wynosi maksymalnie 80% kwoty wsparcia.

Maksymalne dofinansowanie wynosi dla:

mikroprzedsiębiorstwo- 10 000,00 zł
małe przedsiębiorstwo -24 000,00 zł
średnie przedsiębiorstwo - 36 687,50 zł

 

Co zrobić, aby pozyskać dofinansowanie?

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych w Bazie Usług Rozwojowych. Wpis ten pozwala Państwu na składanie wniosków u Operatorów poszczególnych makroregionów o refundację kosztów kształcenia szkoleniowo-podyplomowego..

Firmy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego mogą ubiegać się o uzyskanie środków w następujący sposób:

KROK 1 Zgłoszenia o udzielenie wsparcia mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa są składane  poprzez  Formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Akademia Menadżera MŚP” https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz.

KROK 2  Przedsiębiorca wypełnienia i składa Formularz Zgłoszeniowy – wniosek o udzielenie wsparcia w postaci refundacji kosztów usług rozwojowych, który dostępny jest na stronie internetowej Operatora https://www.screp.pl/uslugi-rozwojowe/akademia-menadzera/dokumenty-do-pobrania/

KROK 3 Przedsiębiorca podpisuje umowę o wsparcie z Operatorem środków.

KROK 4  Pracodawca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych i zapisuje pracownika poprzez Bazę Usług Rozwojowych na wybrane studia podyplomowe.

KROK 5  Po zakończeniu realizacji wsparcia usługa jest oceniana przez pracodawcę i pracownika.

KROK 6  Pracodawca zgłasza się po refundację kosztów do Operatora.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy jest jedną z instytucji wpisanych do BUR, które uzyskały pozytywną akredytację ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z wsparcia w ramach projektu!

 

Poniżej przedstawiamy wykaz Operatorów „Akademii Menedżera MŚP” dla poszczególnych makroregionów:

Makroregion 1 – Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” – https://www.screp.pl/

Makroregion 2 - HRP Group Sp. z o.o.- http://hrp.com.pl/

Makroregion 3 - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - https://www.marr.pl/

Makroregion 4 - Województwo Opolskie/ Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - http://www.ocrg.opolskie.pl/

Makroregion 5 -MDDP  Akademia Biznesu Sp. z o.o. - https://www.akademiamddp.pl/

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI