Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Grafika wektorowa

480 zł 24 h

Program:

1. Podstawy grafiki wektorowej.
2. Podstawowe różnice między grafiką wektorową a grafiką rastrową.
3. Najpopularniejsze formaty graficzne.
4. Podstawy pracy z CorelDRAW.
5. Arkusz roboczy CorelDRAW, ustawienia.
6. Narzędzia edycyjne.
7. Skalowanie, obracanie, pochylanie obiektów przy pomocy myszki.
8. Kopiowanie, duplikowanie i klonowanie obiektów .
9. Narzędzia edycyjne.
10. Ustawianie atrybutów konturu.
11. Zapoznanie się ze wszystkimi rodzajami wypełnień, tworzenie własnych wypełnień.
12. Porządkowanie obiektów.
13. Linijki, siatka, prowadnice – ustawienia.
14. Grupowanie.
15. Pędzle, gumka, środki artystyczne, itp.
16. Wyrównywanie obiektów.
17. Wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu.
18. Kształtowanie obiektów.
19. Edycja krzywej Bezier’a i tworzenie złożonych kształtów narzędziem kształtu.
20. Praca na węzłach.
21. Część wspólna.
22. Przycinanie.
23. Spawanie.
24. Precyzyjne transformacje obiektów.
25. Rozmiar.
26. Położenie.
27. Obrót.
28. Skala i lustro.
29. Pochylanie.
30. Tekst i obróbka tekstu w CorelDRAW.
31. Tekst artystyczny.
32. Tworzenie obiektów tekstowych.
33. Formatowanie tekstu.
34. Dopasowanie tekstu do ścieżki.
35. Tekst w perspektywie.
36. Tekst w obwiedni.
37. Tekst w akapitach.
38. Przepływanie tekstu między ramkami.
39. Formatowanie tekstu.
40. Efekty.
41. Perspektywa.
42. Obwiednia.
43. Metamorfoza.
44. Wytłoczenie.
45. Soczewki.
46. Kadrowanie.
47. Interaktywne efekty.
48. Praca na warstwach.
49. Import formatów nie obsługiwanych przez program do grafiki wektorowej.
50. Połączenie grafiki wektorowej i bitmapowej.
51. Korzystanie z gotowych obiektów graficznych .
52. Symbole.
53. ClipArty.
54. Efekty bitmapowe.


Cele:
Celem kursu jest zdobycie umiejętności kreatywnego wykorzystywania grafiki wektorowej do tworzenia materiałów promocyjnych, kalendarzy, wizytówek, plakatów. Program kursu jest przygotowany w taki sposób, aby słuchacze mogli wykonywać maksymalnie dużo ćwiczeń pod okiem prowadzącego, który na bieżąco będzie korygował błędy związane z kompozycją oraz pomagał w efektywnym wykorzystaniu narzędzi. Tematyka ćwiczeń jest związana z najczęściej wykonywanymi przez grafików zadaniami.

Adresaci:
Kurs kierowany jest do osób chcących poznać zasady tworzenia grafiki wektorowej i nauczyć się efektywnego wykorzystywania narzędzi do jej tworzenia (CorelDRAW). Od kursantów wymagana jest podstawowa umiejętność obsługi komputera  oraz zmysł plastyczny.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb: wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI