Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO KSZTAŁCENIA W FORMIE KURSU, SZKOLENIA LUB STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

                    

Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Wysokość dofinansowania z KFS:

 • Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
 • Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
 • Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Kto może ubiegać się o środki KFS?

 • Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
 • Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
 • Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
 • Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy
W ramach oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki macie Państwo możliwość sfinansowania do 100 % kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które w 2021 roku przeznaczone są na:
 
wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych 
i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Sprawdź priorytety wydatkowania środków z KFS w 2021 r. -> TUTAJ

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

Przydatne linki:

www.wup.torun.pl

www.bydgoszcz.praca.gov.pl

www.mpips.gov.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI