Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rejestratorka medyczna

380 zł 26 h

Program:

 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA:
 • struktura systemu i źródła finansowania
 • ustawy regulujące funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia 
 • podstawowe pojęcia i definicje
 • organy kontroli i przebieg postępowania kontrolnego

 

 1. ROLA SPRAWOZDAWCZOŚCI W FINANSOWANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH:
 • ogólne warunki umów i współpraca z NFZ
 • zakres świadczeń refundowanych
 • podstawowe klasyfikacje informacji medycznych
 • portale i programy specjalistyczne
 • rozliczenia w ramach umów z NFZ
 1. ORGANIZACJA PRACY REJESTRACJI MEDYCZNEJ:
 • rola i zadania rejestracji w funkcjonowaniu placówki medycznej
 • wyposażenie rejestracji
 • prawa pacjenta
 • obsługa pacjenta w kontekście ochrony danych osobowych
 1. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:
 • rodzaje dokumentacji medycznej
 • podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej
 • omówienie dokumentacji ambulatoryjnej i szpitalnej
 • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 1. ZASADY REJESTRACJI I OBSŁUGI PACJENTÓW:
 • poziomy opieki medycznej i podstawowe rodzaje świadczeń
 • diagnostyka i leczenie onkologiczne (DiLO)
 • harmonogramy przyjęć i kolejki oczekujących
 • szczególne uprawnienia do świadczeń

      6. Profesjonalna obsługa pacjenta

 • kultura i etyka zawodu, tajemnica zawodowa
 • komunikacja z pacjentem: kontakt bezpośredni i telefoniczny
 • komunikacja werbalna i niewerbalna, asertywność
 • współpraca z trudnym klientem

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w rejestracji w placówkach służby zdrowia. Podczas zajęć poznasz zasady etyki, zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i obiegu dokumentów, nauczysz się profesjonalnej obsługi pacjenta oraz zasad pracy w służbie zdrowia. Dzięki zajęciom będziesz przygotowany do samodzielnego wykonywania pracy jako rejestratorka medyczna.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 26
- tryb: weekendowy
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 380 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Rejestratorka medyczna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI