Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Diagnoza osobowości i temperamentu człowieka

400 zł 16 h

Program:

1. Wprowadzenie do psychologii osobowości i temperamentu.

2. Podstawy psychometrii (m.in. trafność, rzetelność, standaryzacja, normalizacja).

3. Omówienie standardów używania testów psychologicznych (dostępność, legalność, procedury zakupu).

4. Diagnoza osobowości testem EPQ-R.

5. Diagnoza osobowości testem NEO-PI-R.

6. Diagnoza temperamentu testem FCZ-KT.

7. Diagnoza temperamentu testem PTS.

Cele:
Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii wykonywanie i interpretowanie diagnozy osobowości oraz temperamentu człowieka legalnymi i dostępnymi w Polsce narzędziami psychometrycznymi o sprawdzonej trafności i rzetelności.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Diagnoza osobowości i temperamentu człowieka"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI