Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Psychologia w oświacie - szanse i zagrożenia w zawodzie nauczyciela

400 zł 16 h

Program:

1. Wprowadzenie do psychologii rozwoju człowieka.

2. Wprowadzenie do psychologii zdrowia; zdrowie ucznia i nauczyciela.

3. Stres i radzenie sobie z nim.

4. Metody rozwijania osobistego potencjał nauczycieli i uczniów.

5. Wypalenie zawodowe i wybrane sposoby zapobiegania.

6. Pracoholizm.

7. Problem zażywania substancji psychoaktywnych przez uczniów i inne problemy z obszaru uzależnień i zadania profilaktyki w szkole.

Cele:
Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy psychologicznej niezbędnej do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela. Wiedza z zakresu psychologii rozwoju człowieka, psychologii zdrowia, najnowsze dane na temat stresu, pracoholizmu i problemu uzależnień – wszystko to uwrażliwi nauczycieli na różnorodne problemy uczniów i pozwoli dostrzec indywidualny potencjał rozwojowy ucznia. Pomoże pedagogom w rozwiązywaniu trudności występujących w procesie edukacji i wychowania.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenia:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb: weekendowy,
- miejsce:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs psychologia w oświacie"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI