Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Komunikacja interpersonalna

400 zł 16 h

Program:

1. Cele i zadania komunikacji interpersonalnej.

2. Trening interpersonalny.

2. Komunikacja w pracy zespołowej.

3. Mowa ciała - komunikacja niewerbalna.

4. Aktywne słuchanie i mówienie - komunikacja werbalna .

5. Zakłócenia w procesie komunikacji.

6. Autoprezentacja i budowanie wizerunku.

7. Wystąpienia publiczne.

8. Modele w komunikacji interpersonalnej (m.in. model Rosenberga).

Cele:
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji w różnych sytuacjach oraz wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce poprzez ćwiczenia. Najważniejszym celem szkolenia jest rozpoznanie procesu komunikacji i poznanie metod efektywnej komunikacji interpersonalnej. Poprzez udział w szkoleniu uczestnik nabywa umiejętności skutecznej i precyzyjnej wymiany informacji, lepszego wyrażania swoich potrzeb, poglądów i uczuć.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
formularz zgłoszeniowy
- umowa o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16,
- tryb weekendowy,
- miejsce:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 400 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Komunikacja Interpersonalna"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI