Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Psychologii w Sporcie

2 500 zł 90 h

Program:

1. Wprowadzenie do psychologii sportu, podstawy psychologii sportu.

2. Analiza doświadczeń coachingowych w sporcie (prowadzona przez psychologów pracujących w sporcie).

3. Realia pracy w sporcie (prowadzone przez mistrzów olimpijskich, trenerów kadry narodowej, dydaktyków, menedżerów sportowych oraz dziennikarzy).

4. Warsztat pracy psychologa w sporcie.

5. Techniki antystresowe wykorzystywane w pracy ze sportowcami – obniżanie stresu w drużynie i trening antystresowy.

6. Wprowadzenie do treningu relaksacyjnego.

7. Metody diagnostyczne wykorzystywane w pracy ze sportowcami (warsztaty, biofeedback, testy komputerowe, testy psychologiczne - ostatnie dla psychologów).

8. Budowanie zespołów w sporcie i skuteczne zarządzanie nimi.

9. Metody efektywnej komunikacji z zawodnikiem,  komunikacja w sporcie z elementami autoprezentacji. 

Cele:
Celem Akademii jest dostarczenie wiedzy na temat dyscypliny naukowej jaką jest psychologia sportu oraz praktycznych informacji związanych z optymalizacją wyników sportowych, możliwych do zastosowania w codziennej pracy ze sportowcami.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu zajęć uczestnik otrzymuje dyplom studium akademickiego Akademii Psychologii w Sporcie wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy na kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach;
- test z wybranych zagadnień problemowych lub studium przypadku.

Termin i miejsce:
- tryb: weekendowy / wieczorowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- ścieżka grupowa i mieszana: 2 500 zł,
- ścieżka indywidualna: 2 900 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za Akademię Psychologii w Sporcie"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI