Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Coaching w procesie sprzedaży

520 zł 8 h

Program:

1. Czym jest coaching?

2. Rola konsultanta i odmiany coachingu?

3. Coach – cechy i kompetencje

4. Coaching indywidualny

5. Mapa coachingu

6. Praca wg planu klienta

7. Wartości skutecznego coacha i zasady pozwalające na sukces

8. Zasada góry lodowej

9. Komunikacja w coachingu

10. Coaching zespołów

11. Techniki i relacje w coachingu zespołowym

12. Narzędzia oceny predyspozycji

13. Lidership w coachingu

14. Elementy wspierające coaching zespołów

15. Best practies oraz błędy i zagrożenia

16. Warsztat coachingowy cz.1

17. Warsztat coachingowy cz.2

Cele:
Celem kursu jest praktyczne i teoretyczne wprowadzenie do coachingu sprzedażowego oraz indywidualnego.

Adresaci:
Kurs skierowany jest do osób zarządzających działami  sprzedaży, a także do osób chcących nauczyć się podstaw coachingu w procesie relacji z klientem.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie kursu podstawie obecności

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Coaching w procesie sprzedaży"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI