Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Marketing strategiczny

520 zł 8 h

Program:     

1. Misja, procesy i zadania marketingu strategicznego.

2. Rynek - wymiary - podmiot, przedmiot, przestrzeń.

3. Narzędzia - procedury, strategie, pozycjonowanie.

4. 5 sił Portera.

5. Marketing mix – zasady.

6. Zasada 4P+ 3P.

7. Warsztat – marketing strategiczny cz.1.

8. Produkt - cykl życia.

9. Współczesne podejście do marketingu - formuła 4C.

10. Analiza marketingu - dystrybucja, polityka cenowa, kwartyle cenowe, promocje.

11. Reklama - analiza responsywna postrzegania reklamy na przestrzeni ostatnich 20 lat.

12. Reklama - elementy, przekaz, długowieczność, analiza słów, nieuczciwa reklama.

13. Metafory w reklamie.

14. Marketing niestandardowy.

15. Wydatki najmłodszych, a świadomość konsumencka.

16. Warsztat – marketing strategiczny cz.2.

17. Crowd marketing

Cel:
Praktyczne i teoretyczne wprowadzenie do marketingu strategicznego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy WSG.

Adresaci kursu/szkolenia:
Kurs skierowany jest do osób pracujących w działach marketingu, a także do osób chcących poznać zasady marketingu strategicznego w procesie rozwoju swoich przedsiębiorstw.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 8
- tryb wieczorowy/weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 520 zł

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za szkolenie Marketing strategiczny"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI