Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kurs rysunku odręcznego

1 100 zł 90 h

Program:

1. Wstęp do kursu – ćwiczenia wprowadzające.

2. Martwa natura oparta na prostych bryłach geometrycznych – wprawki rysunkowe: 

 • martwa natura z dominantą
 • martwa natura – struktury
 • martwa natura – studium tkaniny
 • martwa natura a odbicie lustrzane
 • martwa natura a stopień nasycenia
 • martwa natura statyczna
 • martwa natura dynamiczna
 • martwa natura wertykalna martwa natura horyzontalna.

3. Perspektywa frontalna i widok z boku schodów dwubiegowych.

4. Martwa natura forma złożona – kompozycja otwarta.

5. Martwa natura forma złożona – kompozycja zamknięta.

6. "Miasto przyszłości" – rysunek z wyobraźni. Perspektywa trójzbiegowa.

7. Martwa natura z dwoma źródłami światła (światło naturalne, światło sztuczne).

8. Wnętrze architektoniczne. Rysunek realizowany w oparciu o rzut wnętrza – przekrój 2D.

9. Metodyka rysowania postaci. Kompozycja "pamperek" z natury lub model.

10. Metodyka rysowania portretu.

11. Egzamin próbny podsumowujący kurs rysunku.

Cele:
Celem kursu jest nabycie umiejętności obserwacji natury, wykształcenie indywidualnej wyobraźni przestrzennej, wyrażanej przez zręczność tworzenia kompozycji przestrzennych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów wprowadzających  i ćwiczeń w zakresie warsztatu i technik rysunkowych, kompozycji, konstrukcji, perspektywy, proporcji form, relacji światła i cienia. Nauka odręcznego rysowania akademickiego realizowana jest według programu dostosowanego do specyfiki egzaminów wstępnych na studia wyższe na kierunku ARCHITEKTURA oraz na kierunki pokrewne.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują Certyfikat wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z rysunku odręcznego.

Termin i  miejsce:
- liczba godzin: 90
- tryb: weekendowy / wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 1 100 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI