Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

MS Excel dla księgowych - poziom podstawowy

500 zł 16 h

Program:

1. Wiadomości ogólne:

 • Budowa arkusza
 • Adresowanie względne komórek
 • Kolejność działań arytmetycznych – proste formuły
 • Kopiowanie i przenoszenie komórek
 • Adresowanie bezwzględne komórek

2. Formatowanie danych w komórkach:

 • Formaty liczbowe
 • Format walutowy i księgowy
 • Formaty daty i czasu – własne formaty liczbowe
 • Podstawy formatowania warunkowego

3. Podstawowe funkcje arkuszowe:

 • Opis i budowa funkcji
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje zaokrągleń
 • Funkcje wyszukiwania

4. Funkcje logiczne:

 • Operatory porównania
 • Funkcje logiczne
 • Podsumowania warunkowe
 • Funkcja JEŻELI

5. Narzędzia danych:

 • Tabela danych
 • Sortowanie i filtrowanie danych
 • Podsumowania danych
 • Usuwanie duplikatów
 • Kontrola poprawności danych

6. Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych:

 • Importowanie danych z różnych źródeł
 • Modyfikowanie właściwości połączenia

7. Tabele przestawne:

 • Tworzenie prostych raportów tabeli przestawnej
 • Sposoby prezentacji danych w tabeli przestawnej

8. Przygotowanie danych do wydruku:

 • Ustawienie obszaru wydruku, podziału i rozmiaru stron
 • Dodawanie nagłówków i stopek

Adresaci:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie znają programu MS Excel lub znają go w sposób bierny – wypełnianie istniejących arkuszy, a nie tworzenie nowych.

Sposób pracy i funkcje dotyczą pakietów MS Office 2016 i wyżej.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 500 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI