Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zarządzanie sobą w czasie - 19-20.09.2020 r.

Program:

1. Praktyczne metody i praktyki oszczędzania czasu i unikania strat oraz deficytów – prezentacja, omówienie, przykłady.

2. Techniki i narzędzia zarządzania zadaniami - prezentacja, omówienie.

3. Efektywność osobista – zarys najbardziej użytecznych praktyk w kontekście zarządzania sobą w czasie.

4. Poziomy i wymiary planowania – prezentacja i omówienie.

5. Wybrane użyteczne narzędzia i wzorce do planowania krótko- i długoterminowego.

6. Prawa psychologiczne istotne w zarządzaniu czasem – prezentacja i omówienie wybranych praw.

7. Asertywność w kontekście zarządzania czasem prezentacja i omówienie metod wzmacniania.

8. Zarządzanie emocjami – wybrane elementy istotne w zarządzaniu czasem.

9. Dobór technik i narzędzi zarządzania sobą w czasie oraz zarządzania zadaniami, do profilu uczestnika szkolenia – praca z trenerem i grupą szkoleniową.

10. Audyt ubytków – autoanaliza i praca nad eliminacją zjadaczy czasu, hakerów i sabotażystów – praca z grupą i własna.

11. Technika bezwzględnej koncentracji, praca z trenerem.

12. Zastosowanie technik asertywności – modelowanie.

13. Wdrożenie wiedzy ze szkolenia i weryfikacja z zastosowania.

Cele:
Celem szkolenia jest przyswojenie zestawu technik i praktyk zarządzania sobą w czasie; spersonalizowanie i dopasowanie modelu zarządzania sobą w czasie do własnego trybu pracy, charakteru i zakresu obowiązków i zadań,  audyt użytkowania czasu, weryfikacja źródeł ubytków i poznanie sposobów ich unikania; wzrost efektywności, przy redukcji wysiłku i kosztu energetycznego. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 10,
- tryb weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 500 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI