Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Optima ERP – system zarządzania firmą moduł Kadry i płace

300 zł 12 h

Program:

1. Wprowadzenie do programu:

 • założenie firmy
 • standardowe przyciski obsługujące program

2. Kadry:

 • przyjęcie pracownika do pracy na umowę o pracę
 • przyjęcie pracownika na umowę cywilnoprawną
 • zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUA, ZCNA)
 • definiowanie kalendarza
 • wprowadzanie nieobecności typu: urlop wypoczynkowy, bezpłatny, zwolnienie chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne, urlop macierzyński/rodzicielski itp.
 • aktualizacja danych kadrowych tj. przedłużanie umów o pracę, wprowadzanie aneksów itp.
 • zwolnienie pracownika i jego archiwizacja
 • wydruki kadrowe (orzeczenie lekarskie, świadectwo pracy, Z-3, GUS itp.)

3. Płace:

 • utworzenie list płac (etatowych, dodatkowych, umów zleceń)
 • naliczanie wypłat pracowników (etatowych, dodatkowych, umów zleceń)
 • zamykanie/otwieranie list płac
 • korygowanie wypłat
 • utworzenie przelewów bankowych
 • księgowanie list płac
 • wydruki placowe (lista płac, karta wynagrodzeń, kwitek wypłaty, podsumowanie wg deklaracji itp.)

4. Ogólne:

 • tworzenie deklaracji miesięcznych i rocznej PIT -4R
 • wystawianie deklaracji PIT-11
 • przygotowanie deklaracji ZUS DRA
 • tworzenie harmonogramu pożyczek ZFŚS
 • definiowanie dodatków ,typów wypłat itp.

Cele:
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami programu OPTIMA – Kadry i Płace, aby sprawnie rozpocząć z    nim pracę. Kurs dedykowany jest zarówno tym, którzy dopiero rozpoczynają pracę z programem, jak też dla tych, którzy chcą pogłębić jego znajomość. Założeniem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawowymi operacjami w systemie OPTIMA – Kadry i Płace, umożliwiającymi sprawne rozliczanie pracowników.

Adresaci:

 • osoby, które rozpoczynają pracę z programem i chciałyby nauczyć się podstawowej obsługi programu
 • osoby pracujące w działach kadrowo-płacowych
 • osoby, które już pracują na programie i chciałyby pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu
 • wszystkie osoby zainteresowane nauką programu

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
- zaliczenie kursu podstawie obecności
- test sprawdzający.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 12,
- tryb weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2.

Koszt: 300 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI