Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Myślenie wizualne w biznesie - 21.11.2020 r.

Program:

1. Korzyści płynące z wykorzystania myślenia wizualnego w codzienności zawodowej - w tym module dowiesz się dlaczego myślenie wizualne warto stosować w codzienności zawodowej.

2. Alfabet myślenia wizualnego, czyli elementy z których powstają szybko proste rysunki, które możesz wykorzystywać podczas spotkań, szkoleń, rozmów z klientem, komunikacji wewnętrznej – ten moduł pokaże, że w myśleniu wizualnym nie o artyzm chodzi lecz o prostotę i szybkość przekazu. Nauczysz się wykorzystywać proste elementy do obrazowania swoich idei.

3. Trzy Triki, które czynią efekt WOW Twojej prezentacji, które sprawiają, że Twój komunikat jest prosty i zrozumiały dla każdego. Dzięki którym Twój odbiorca szybciej i na dłużej zapamięta przekazywane informacje i które sprawiają, że każdy zrozumie Twoją prezentację i Twój przekaz - nawet bez rysowania ;) Jakie triki wywołają efekt wow w odbiorze, są szybkie, efektowne a co najważniejsze EFEKTYWNE? Kontenery, czyli prosty element czyniący trudną w odbiorze prezentację - łatwą.

4. Jak zapisywać treści z wykorzystaniem myślenia wizualnego (tworzymy bank kontenerów)? Co wspólnego z łatwością przekazu mają kolory? Kilka słów o kolorach i o sposobie ich wykorzystania w codzienności zawodowej.

5. Ludzie w biznesie – ten moduł nauczy Cię rysowania ludzi na różne sposoby.

6. Ruch – w jakich sytuacjach biznesowych warto go używać? Po co wykorzystywać ruch, jak ruch wspiera przekaz w biznesie?

7. Emocje w biznesie jako wspieranie w komunikowaniu treści związanych z klientem, zespołem, sytuacjami trudnymi. Emocje to ważny element naszego życia, dowiesz się jak je szybko i prosto obrazować.

8. Tworzenie materiałów zawodowych w oparciu o poznaną wiedzę, które możesz zastosować już następnego dnia tłumacząc trudne rzeczy w prosty sposób. Stworzysz materiały wizualne, które będziesz mógł wykorzystać w codzienności zawodowej.

9. Jak stworzyć prezentację multimedialną z wykorzystaniem rysunku? Jak urozmaicić prezentację ppt wykorzystując rysunki stworzone przez siebie?

Dostęp do grupy na fb – każdy uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do grupy na FB. Do jedynej tak intensywnej grupy, w której codziennie dzieje się jakaś aktywność. Dzięki tej grupie Twój rozwój nie kończy się wraz z końcem szkolenia. Live raz w tygodniu, codzienne aktywności rysunkowe, dostęp do osoby prowadzącej, wsparci i nieustanna inspiracja

Cele:

 • nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania prostego rysunku w swojej codzienności zawodowej
 • poznanie podstawowych elementów myślenia wizualnego, które urozmaicą każda prezentację i ułatwią przekazywanie trudnych treści w prosty sposób
 • nabycie umiejętności przekazywania prostym rysunkiem trudnych i skomplikowanych informacji podczas spotkań biznesowych
 • nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziem jakim jest rysunek / myślenie wizualne w życiu zawodowym
 • nabycie umiejętności wykorzystywania myślenia wizualnego podczas rozmów z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • nabycie umiejętności przekazywania wiedzy za pomocą prostego rysunku

Metody prowadzenia zajęć:

 • Pierwsze spotkanie na żywo z trenerem – poznanie się uczestników i trenera, ustalenie zasad pracy, omówienie potrzeb szkoleniowych, przedstawienie formy działań, cześć teoretyczna i praktyczna zajęć
 • Udostępnione na platformie www.onte.wsg.byd.pl online wykłady – związane z zaplanowanym zakresem merytorycznym szkolenia.
 • Udostępnione na platformie www.onte.wsg.byd.pl online ćwiczenia do samodzielnego wykonania przez uczestników lub w mniejszych grupach zadaniowych.
 • Udostępnione pliki zawierają materiały szkoleniowe, prezentacje, filmiki i inne, pełniące role zasobów uzupełniających pozyskaną w trakcie szkolenia wiedzę.
 • Drugie spotkanie na żywo z trenerem poprzez jedną z aplikacji: Teams, Zoom lub Skype – odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie poznanych zagadnień, wprowadzanie nowych treści, ćwiczenia w podgrupach, studium przypadków itp.
 • mini-wykłady, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, feedback, analiza, wyciąganie wniosków, samoocena

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI