Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rozliczenia roczne w podatku dochodowym od osób fizycznych

480 zł 30 h

Program:

1. Zapoznanie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie podmiotu i przedmiotu opodatkowania, źródeł przychodów, kosztów uzyskania przychodów, podstawy obliczania i wysokości podatku.

2. Zajęcia praktyczne przygotowujące uczestników kursu do samodzielnego sporządzania zeznań rocznych z dochodów osiąganych w kraju, jak też z dochodów zagranicznych.

Cele:
Przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego sporządzania zeznań rocznych dla organów podatkowych z dochodów osiąganych w kraju i za granicą.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI