Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Zasady postepowania w żywieniu zbiorowym - żywienie niemowląt i dzieci do lat 3

480 zł 16 h

Zasady postepowania w żywieniu zbiorowym - żywienie niemowląt i dzieci do lat 3

Program:

1. ZALECENIA ŻYWIENIOWE DZIECI W PRZEDZIALE WIEKOWYM 0 DO 3 LAT – WYTYCZNE:

 • Żywienie noworodków
 • Schemat żywienia dzieci w pierwszym roku życia
 • Specyfika żywienia dzieci w wieku poniemowlęcym
 • Żywność dla niemowląt i małych dzieci

2. ORGANIZACJA ŻYWIENIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI W  ŻŁOBKACH LUB KLUBACH DZIEICIĘCYCH ORAZ PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH:

 • Procedury dotyczące żywienia noworodków na oddziałach szpitalnych
 • Zasady postępowania z pokarmem kobiecym
 • Wytyczne dotyczące żywienia dzieci w wieku od 13 – 36 miesięcy w żłobkach lub klubach dziecięcych
 • Wytyczne dotyczące żywienia dzieci w wieku od 13 – 36 miesięcy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

3. SCHEMATY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA  ŻYWIENIA W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA:

 • Zasady funkcjonowania kuchni niemowlęcej
 • Catering
 • Zagrożenia mikrobiologiczne
 • Podstawowe zasady higieny

4. CZEŚĆ DIETETYCZNA PRAKTYCZNA:

 • Zapoznanie z tablicami produktów i potraw
 • Układanie jadłospisów
 • Prezentacja komputerowego programu dietetycznego

Cele:

 • Zapoznanie się z obowiązującymi standardami medycznymi w zakresie bezpiecznego żywienia noworodków, niemowląt i małych dzieci oraz nabycie umiejętności związanych z planowaniem żywienia w tym zapoznanie się  z procesami dotyczącymi produkcji  potraw i posiłków dla dzieci.

Adresaci kursu:

PRACOWNICY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 (ŻŁOBKI, KLUBY DZIECIĘCE), A TAKŻE OCHRONY ZDROWIA CZY PLACÓWEK OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZYCH (DOMY MALUCHA).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 16 h,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI