Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rachunkowość dla wspólnot mieszkaniowych

480 zł 30 h

Program:

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania.

2. Przychody.

3. Koszty uzyskania przychodów.

4. Zwolnienia przedmiotowe.

5. Podstawa opodatkowania, wysokość i pobór podatku na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania i wysokość opodatkowania na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

7. Ustalenie wyniku rachunkowego na podstawie ustawy o rachunkowości.

Cele:
Celem kursu jest prawidłowe kwalifikowanie przychodów i kosztów dla celów opodatkowania, rozwiązywanie problemów, które mogą wynikać z nowelizacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami). W szczególności dotyczący wspólnot mieszkaniowych, prawidłowe naliczanie VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) oraz właściwe prowadzenie ewidencji rachunkowej na podst. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin/zaliczenie:
- zaliczenie na podstawie aktywnego i systematycznego udziału w zajęciach
- egzamin z wybranych zagadnień.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30
- tryb wieczorowy / weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 480 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI