Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

ABC Przedsiębiorczości

460 zł 48 h

Program:

1. Ogólne omówienie funkcji i wzoru biznes planu – omówienie całego szkolenia (pomysł na biznes, z elementami równości płci w biznesie, analiza SWOT).

2. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prawo pracy, obowiązki przedsiębiorcy, zawieranie umów, rozliczenia z US i ZUS, podatek VAT, PKD.

3. Marketing, negocjacje, techniki sprzedaży.

4. Plan inwestycyjny, analiza ekonomiczno-finansowa,

5. Zarządzanie finansami firmy w tym źródła finansowania, kwestia płynności, itp.

Cele:
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Kurs szczególnie przydatny dla osób świadomie planujących własną drogę awansu zawodowego.

Świadectwo kwalifikacyjne: 
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Egzamin / zaliczenie:
Na podstawie obecności oraz sporządzenie biznes planu.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 48
- tryb wieczorowy/ weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 460 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI