Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Rachunkowość dla menedżerów

580 zł 60 h

Program:

1. Wprowadzenie do rachunkowości.

2. Elementy rachunkowości finansowej.

3. Sprawozdawczość finansowa:

 • bilans
 • rachunek zysków i strat wariant porównawczy i kalkulacyjny
 • rachunek z przepływów środków pieniężnych Cash Flow.

4. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:

 • pojęcie, istota i klasyfikacja kosztów
 • koszt a wydatek
 • układ rodzajowy kosztów
 • układ według miejsc powstawania kosztów; centra odpowiedzialności za koszty
 • ewidencja, rozliczanie i zamykanie „kręgu” kosztów
 • zmiana stanu produktów
 • rozliczanie międzyokresowe kosztów czynne i bierne
 • kalkulacja kosztów – zasady.

5. Rachunek kosztów i Rachunkowość Zarządcza (Controlling) – podstawa podejmowania decyzji:

 • cel i zadania rachunkowości zarządczej (controllingu)
 • różnice między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą (controllingiem)
 • rachunek kosztów pełnych (struktura, kalkulacja podziałowa, doliczeniowa, techniczny koszt wytworzenia – koszt wytworzenia – cel i warunki stosowania)
 • rachunek kosztów zmiennych
 • procesowa  rachunkowość zarządcza, w tym rachunek kosztów działań oraz zasobowo-procesowy rachunek kosztów
 • analiza wrażliwości progu rentowności.

6. Odpowiedzialność prawna kierownika jednostki i członków rad nadzorczych za rachunkowość finansową i sprawozdanie finansowe.

Cele:

 • przygotowanie Managerów do wdrażania controllingowego systemu zarządzania firmą
 • przygotowanie Managerów do podejmowania optymalnych decyzji zarządczych, bazujących na wynikach systemu informacyjnego rachunkowości
 • przygotowanie Managerów do stosowania nowoczesnych metod kalkulacji kosztów i wyników odzwierciedlających rzeczywiste proefektywnościowe procesy w przedsiębiorstwie
 • przygotowanie  Managerów do samodzielnej interpretacji sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow).

Po ukończeniu kursu Manager będzie potrafił: samodzielnie interpretować sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow), podejmować decyzję w zakresie stosowania procesowej rachunkowości zarządczej (rachunek kosztów zmiennych, rachunek kosztów działań, zasobowy rachunek kosztów, analizę wrażliwości progu rentowności, itp.), podjąć decyzję w zakresie przystosowania rachunkowości finansowej do automatycznej obsługi rachunkowości zarządczej firmy, celem optymalizacji decyzji zarządczych, bazujących na realnych kosztach produktów (obiektów), stymulować doskonalenie informacyjnego, procesowego systemu zarządzania, w tym w sferze logistyki oraz inicjować doskonalenie systemu obiegu dokumentów i dowodów księgowych, dążąc do elektronicznego obiegu i kontroli dowodów, szczególnie w firmach rozproszonych terytorialnie, w celu poprawy płynności finansowej, zmniejszenia kosztów odsetek za zwłokę i zmniejszenia kosztów nieuznawanych przez Fiskusa.

Metody prowadzenia zajęć:
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo- seminaryjnej z dużą ilością przykładów
i ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i kompleksowe przygotowanie do prowadzenia rachunkowości i obsługi użytkowników.

Adresaci kursu:
Kurs adresowany jest do Managerów, którzy pragną zorganizować nowoczesne, controllingowe zarządzanie firmą, bazujące na wiarygodnych danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym.
Kurs realizowany jest od podstaw. Wiedza z kursu będzie także bardzo przydatna przy zdawaniu egzaminu na członka rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 60
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 580 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI