Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Akademia Ochrony Informacji Niejawnej

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza do udziału
 w  AKADEMII OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Cel:  Poniesienie kwalifikacji osób, które w swojej pracy mają kontakt z informacjami niejawnymi. W szczególności pozwalają przygotować się kandydatom na pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych do pełnienia służby lub pracy na tym stanowisku oraz pracownikom pionów ochrony.  Osoby zatrudnione na tych stanowiskach będą mogły ugruntować i usystematyzować swoją wiedzę oraz skorzystać z konsultacji z praktykami, w tym także pracownikami służb specjalnych. Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy w pionach ochrony, w tym na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

 

Adresaci studiów:  

- osoby pracujące lub pełniące służbę na stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

- kandydaci na pełnomocników ochrony,

- pracownicy pionów ochrony informacji niejawnych różnych szczebli,

- pracownicy służb mundurowych,

- pracownicy administracji rządowej i samorządowej,

- wszyscy zainteresowani problematyką ochrony informacji niejawnych.

 

Sylwetki wykładowców:

Wykładowcami są byli żołnierze i funkcjonariusze służb specjalnych zajmujący się zawodowo ochroną informacji niejawnych.

 

Korzyści dla uczestników

- uzyskanie usystematyzowanej, praktycznej wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych,

- zapoznanie się z systemem ochrony informacji niejawnych pozwalające zrozumieć cel zastosowanych rozwiązań,

- poszerzenie posiadanej wiedzy pozwalające pracować zgodnie z prawem i uniknąć odpowiedzialności za błędy.

- możliwość uzyskania świadectwa Studiów Podyplomowych po spełnieniu wymagań wskazanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

                                                                           

Zajęcia rozpoczynają się 21 listopada 2020 r.

Koszt: 2700 zł

Szczegółowe informacje uzyskać można w  Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń tel. 52 567 00 17, e-mail: centrum@byd.pl

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C001

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI