Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

2 600 zł 213 h

Program:

1. Wprowadzenie do rachunkowości.

2. Elementy prawa działalności gospodarczej.

3. Elementy prawa cywilnego i prawa pracy.

4. System podatkowy w Polsce.

5. System ubezpieczeń społecznych.

6. Podatek VAT.

7. Rachunkowość finansowa.

8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.

9. Sprawozdawczość finansowa.

10. Rachunkowość małych firm.

11. Podatek dochodowy.

12. Pozostałe podatki, opłaty i cło.

13. Etyka w rachunkowości.

14. Arkusz kalkulacyjny EXCEL.

Metody prowadzenia zajęć:
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Gwarantujemy Państwu rzetelne i kompleksowe przygotowanie do prowadzenia rachunkowości i obsługi użytkowników.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia nowoczesnego biura rachunkowego dla jednostek z pełną księgowością i z tzw. małą księgowością (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, karta podatkowa). Program kursu został opracowany w oparciu o najnowsze zmiany rachunkowo-podatkowe oraz podstawy prawne prowadzenia działalności.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił samodzielnie:

 • zbudować plan kont służący rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej
 • sporządzić bilans
 • przygotować rachunek zysków i strat
 • dokonywać rozrachunków z kontrahentami, pracownikami, ZUS i Urzędem Skarbowym
 • prowadzić ewidencję i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym
 • stosować procesową rachunkowość zarządczą (rachunek: kosztów zmiennych, kosztów działań, zasobowy rachunek kosztów, analizę wrażliwości progu rentowności, itp.)
 • przystosować rachunkowość finansową do automatycznej obsługi rachunkowości zarządczej obsługiwanej firmy
 • automatyzować proces dekretacji dowodów księgowych dla zminimalizowania pracochłonności dekretacji i tradycyjnego wprowadzania dowodów do komputera, a tym samym zmniejszenia liczby popełnianych błędów podczas księgowania
 • przygotować swoich klientów do sprawnego funkcjonowania rachunkowości w ich przedsiębiorstwie.

Adresaci: 
Kurs adresowany jest do osób, które pragną zorganizować nowoczesne, sprawne biuro rachunkowe obsługujące przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej (controllingu). Kurs realizowany jest od podstaw.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Certyfikat ukończenia kursu wystawiany przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki. Dla osób posiadających wyższe wykształcenie istnieje możliwość uzyskania świadectwa studiów podyplomowych po spełnieniu wymagań określonych przez 
Studium Podyplomowe WSG.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 213
- tryb: weekendowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 2 600 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI