Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Sprawozdanie i rozliczanie świadczeń z NFZ

Program:

1. Jak właściwie dokumentować zrealizowane świadczenia? Wymogi formalne prowadzenia dokumentacji zawarte w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia z uwzględnieniem:

 • ogólnych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej,
 • podziału na dokumentację szpitalną oraz ambulatoryjną,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej.

2. Jak należy prawidłowo kodować udzielone świadczenia?

 • budowa Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10),
 • zasady kodowania rozpoznań,
 • omówienie Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych udostępnianej przez NFZ.

3. Sprawozdawanie i rozliczanie zrealizowanych świadczeń. Przedstawienie przepisów dotyczących sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o poszczególne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • katalogi i opisy świadczeń,
 • proces elektronicznej wymiany informacji pomiędzy podmiotem a NFZ,
 • rozliczenia indywidualne.

4. Kontrola realizacji zawartej umowy:

 • przebieg postępowania kontrolnego,
 • dokumentacja z kontroli wraz z omówieniem środków odwoławczych,
 • katalog kar możliwych za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Cele:
Analiza aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, kodowania oraz sprawozdawania świadczeń w oparciu o zawarte z NFZ umowy. Zapoznanie się z zasadami prawidłowego rozliczania świadczeń, znalezienie rozwiązań na zgłaszane przez uczestników problemy.

Adresaci:
Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby zajmujące się sprawozdawczością oraz rozliczeniami z NFZ.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 6,
- tryb: weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt: 575 zł

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
 • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
  Budynek C, pokój C005

 • centrum@byd.pl

 • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI