Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Podstawy rachunkowości i księgowości firmy z wykorzystaniem komputera

1 300 zł 134 h

Kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Program:

1. Pojęcia wstępne z rachunkowości etyka zawodu.

2. Charakterystyka aktywów i pasywów.

3. Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans.

4. Księgi rachunkowe.

5. Dokumenty księgowe.

6. Metody poprawiania błędów księgowych.

7. Ewidencja operacji bilansowych.

8. Ewidencja operacji wynikowych.

9. Ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej, finansowej.

10. Ewidencja operacji nadzwyczajnych.

11. Ewidencja ustalenia wyniku finansowego.

12. Przykład całościowy.

13. Rachunkowość małych firm.

14. Zastosowanie informatyki w księgowości firmy – Symfonia Księgowość i Finanse.

15. Zastosowanie informatyki w księgowości firmy – Symfonia Mała Księgowość.

16. Egzamin wewnętrzny z programu Symfonia i test wiedzy z rachunkowości.

Cele:

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia pełnej rachunkowości firmy, z wykorzystaniem komputerowego systemu finansowo-księgowego.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin/zaliczenie:
 Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz egzaminu wewnętrznego.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 134
- tryb wieczorowy (zajęcia dwa razy w tygodniu w godzinach od 1600 do ok. 2000)
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt: 1 300 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs Podstawy rachunkowości i księgowości firmy"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI