Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Samodzielny księgowy

1 500 zł 125 h

Kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Program:

1. Omówienie ustawy o rachunkowości w aspekcie organizacji rachunkowości w podmiocie gospodarczym.

2. Przekrojowy przykład powtórzeniowy ("od bilansu do bilansu"), obejmujący wybrane operacje księgowe.

3. Bilans firmy jako źródło informacji o sytuacji majątkowej.

4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dochodowości firmy.

5. Analiza rachunku zysków i strat (porównawczego i kalkulacyjnego) - zadania.

6. Rachunek przepływów finansowych.

7. Analiza cash flow na podstawie bilansu i r-ku zysków i strat.

8. Informacje dodatkowe jako część sprawozdania finansowego.

9. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym.

10. Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych.

11. Ustalanie wyniku finansowego oraz dochodu dla celów podatkowych.

12. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego i ubezpieczeń społecznych.

Zakres tematyczny niniejszego kursu uwzględnia wymagania stawiane samodzielnym księgowym jednostek gospodarczych, wg aktualnego stanu prawnego w Polsce.

Cele:
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji samodzielnego (głównego) księgowego firmy.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin/zaliczenie:
Zaliczenie kursu podstawie obecności oraz egzaminu wewnętrznego.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 125
- tryb wieczorowy (zajęcia dwa razy w tygodniu w godzinach od 1600 do ok. 2000)
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt: 1 500 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto PTE. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max 3).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs Samodzielny księgowy"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI