Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

1 850 zł 100 h

Kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Program:

1. Prawo gospodarcze publiczne ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (dz. U. Poz. 1202),  ustawy z dnia 18 marca 2010 r. O szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw  gazowych (dz. U. Z 2016 r. Poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. O kontroli niektórych inwestycji (dz. U. Z 2016 r. Poz. 980 i 1954).

2. Prawo gospodarcze prywatne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych.

3. Prawo pracy.

4. Prawo rynku kapitałowego.

5. Podstawy ekonomii.

6. Podstawy zarządzania.

7. Finanse przedsiębiorstw.

8. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych.

9. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie.

10. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Kwalifikacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Egzamin odbędzie się po zakończeniu kursu. Koszt egzaminu, płatny w MSP, wynosi 850 PLN.

Cele:

Celem kursu jest przygotowanie kursantów do profesjonalnego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce z udziałem Skarbu Państwa, ale kurs kierowany jest także do osób podejmujących pracę na stanowiskach menedżerskich w: przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, ale także w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym. Kurs ma za zadanie kompleksowo przygotować osoby w nim uczestniczące do egzaminu państwowego składanego przed komisją wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów. Pomyśle zdanie egzaminu państwowego upoważnia do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W czasie trwania kursu zostaną omówione przykładowe pytania, które mogą pojawić się na egzaminie państwowym.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie kursu na podstawie obecności.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 100
- tryb weekendowy (zajęcia w godzinach od 900 do ok. 1600)
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz.

Koszt: 1 850 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Istnieje możliwość wpłaty w ratach (max. 3).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI