Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG

Analiza finansowa

1 200 zł 76 h

Kurs prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Program:

1. Podstawowe zasady rachunkowości.

2. Wstęp do analizy finansowej.

3. Analiza jakościowa.

4. Analiza finansowa.

5. Analiza wskaźnikowa.

6. Analiza pionowa i pozioma.

7. Analiza płynności.

8. Cash-flow.

9. Kompleksowa analiza działalności przedsiębiorstwa.

10. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.

11. Analiza RZiS.

12. Analiza porównawcza.

13. Instrumenty finansowe.

14. Panel bankowy.

15. Pierwotne źródła spłaty.

16. Wtórne źródła spłaty.

17. Współpraca kredytowa przedsiębiorstw z bankiem.

18. Nadanie syntetycznego ratingu klienta.

18. Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.

Cele:

  • przekazanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania metod analizy finansowej m.in. do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem
  • badania i oceny zdolności kredytowej
  • lepszego wykorzystania zasobów
  • poprawy wyniku finansowego
  • sprostania potrzebom rynku.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie wydawane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o szkolenie. Umowy szkoleniowe są podpisane w pierwszym dniu rozpoczęcia zajęć.

Egzamin/zaliczenie:
- na podstawie obecności.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 76,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85 – 034 Bydgoszcz.

Koszt: 1 200 zł

Płatność przelewem na konto:
Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić 200 zł zaliczki lub całą kwotę za kurs na konto PTE, istnieje możliwość wpłaty w ratach (max 3).

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy
ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz
67 1090 1072 0000 0001 0184 7750
z dopiskiem: "Opłata za kurs Analiza finansowa"

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
Studia I i II stopnia
Oferta edu
Przedszkole WSG
żłobek WSG
  • ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
    Budynek C, pokój C005

  • centrum@byd.pl

  • 52 567 00 17

© 2016 WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI